​Sự thú vị của số đếm tiếng Hàn

Khi học tiếng Hàn chúng ta đã biết, người Hàn Quốc chỉ sử dụng duy nhất một bảng chữ cái, tuy nhiên lại có tới hai hệ số đếm đó là số đếm thuần Hàn và số đếm Hán Hàn. Hai loại số đếm tiếng Hàn này được người Hàn Quốc đồng thời sử dụng và phụ thuộc vào đối tượng được đề cập đến mà họ sẽ dùng loại số đếm tiếng Hàn nào.
1. Sự thú vị của số đếm tiếng Hàn
 
Khi học số đếm tiếng Hàn chắc bạn đã gặp không ít khó khăn trong việc sử dụng hai loại số đếm. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng của hai loại số đếm tiếng Hàn là số đếm thuần Hàn và số đếm Hán Hàn.

Số đếm thuần Hàn và số đếm Hán Hàn
Số đếm thuần Hàn và số đếm Hán Hàn

– Số đếm thuần Hàn: dùng khi nói về tuổi tác, giờ giấc (khi hỏi về thời gian), khi đếm, và thể hiện số thứ tự. Số đếm thuần Hàn được dùng để đếm số lượng nhỏ hoặc đếm từng cái một.

– Số đếm Hán Hàn: dùng khi biểu hiện về số phút, số giây (khi hỏi về thời gian), nói về ngày, tháng, năm, giá cả, số điện thoại, địa chỉ nhà, số phòng và khi đếm số lượng lớn. Số đếm Hán Hàn dường như có cảm giác là đề cập đến một lượng đã định.

a. Số đếm thuần Hàn trong bảng số đếm tiếng Hàn

>>> Xem thêm: Học tiếng Hàn

Nếu trong câu nói của bạn có ý định nói về tuổi tác, thời gian (giờ/giây) hoặc điếm số lượng nhỏ thì người Hàn Quốc sử dụng số đếm thuần Hàn để diễn đạt.
 
0            영/공                  yeong, gong
1            하나(한)             hana
2            둘(두)                 tul
3            셋(세)                 set
4            넷(네)                 net
5            다섯                   taseot
6            여섯                   yeoseot
7            일곱                   il gop
8            여덟                   yeo deol
9            아홉                   ahop
10          열                       yeol

Bảng số đếm thuần Hàn
Bảng số đếm thuần Hàn

11          열하나(열한)         yol-hana
12          열둘(둘두)             yeol-tul
13          열셋(열세)             yeol-set
14          열넷(열네)             yeol-net
15          열다섯                  yeol-taseot
16          열여섯                  yeol-yeoseot
17          열일곱                  yeol-ilkop
18          열여덟                  yeol-yeodeol
19          열아홉                  yeol-ahop
20          스물                    seumul
30          서른                    seoreun
40          마흔                    maheun
50          쉰                        shwin
60          예순                    yesun
70          일흔                    ireun
80          여든                    yeodeun
90          아흔                    aheun
100         백                       baek
200        이백                    ee-baek

Một số trường hợp dùng số đếm thuần Hàn: 여섯시: 6 giờ, 사과 두개: 2 quả táo, 사람 한명: 1 người
 
 Học số đếm tiếng Hàn là một điều thú vị
Học số đếm tiếng Hàn là một điều thú vị
 
b. Số đếm Hán Hàn trong bảng số Hàn Quốc:

Số đếm Hán Hàn có nguồn gốc bắt nguồn từ Trung Quốc, tuy nhiên nó lại được sử dụng trong nhiều trường hợp hơn. Với bộ số đếm này, bạn có thể nói về thời gian (phút), ngày/tháng/năm, giá cả, số địa chỉ nhà, số điện thoại, hơn nữa bộ số đếm Hán Hàn có thể đếm được lượng số rất lớn mà bộ số đếm thuần Hàn không làm được.
 
0             영
1             일                       il
2             이                       ee
3             삼                       sam
4             사                       sa
5             오                       o
6             육                       yuk
7             칠                       chil
8             팔                       pal
9             구                       ku
10           십                       sip
11          십일                      sip-il
12          십이                      sip-ee
13          십삼                      sip-sam
14          십사                      sip-sa
15          십오                      sip-o
16          십육                      sim-yuk
17          십칠                      sip-chil
18          십팔                      sip-pal
19          십구                      sip-ku
20          이십                      ee-sip

Số đếm Hán Hàn
Số đếm Hán Hàn

30          삼십                      sam-sip
40          사십                      sa-sip
50          오십                      o-sip
60          육십                      yuk-sip
70          칠십                      chil-sip
80          팔십                      pal-sip
90          구십                      ku-sip
100         백                        baek
1000          천                        ee-baek
10000        만                        cheon
10,000        만                        man
100,000      십만                      sip-man
1,000,000     백만                      baek-man
100,000,000 억                         eok

Một số trường hợp sử bộ số đếm Hán - Hàn: 2016년 3월 25일: ngày 25 tháng 3 năm 2016, 공일육사육 사일사 칠구칠: 01646 414 797 (số điện thoại), 삼백만 동: 3 triệu đồng, 사십오분: 35 phút

>>> Xem thêm: Bí quyết học tiếng Hàn nhanh nhất

Văn hóa Hàn trong các con số

Khi học số đếm tiếng Hàn cần biết những văn hóa Hàn liên quan tới con số
Khi học số đếm tiếng Hàn cần biết những văn hóa Hàn liên quan tới con số

Số 3 và số 7 là con số may mắn của người Hàn Quốc.

Số 4 có nghĩa là xui xẻo ở Hàn Quốc, vì số 4 đọc là "sa" gần với từ "sa" nghĩa là chết trong tiếng Trung. Nếu đi thang máy ở Hàn mà bạn không thấy nút tới tầng 4 thì đừng hoảng lên hay nghĩ mình đang ở trong thế giới của Harry Potter bởi vì một số tòa nhà cao tầng ở Hàn Quốc không hề có tầng 4.

Xem phim Hàn chắc bạn hay nghe mấy bà cô nói bali bali (nhanh lên, nhanh lên). 8181 đọc là pal-i pal-i, gần như bali bali, thế nên đây là con số dành cho dịch vụ giao hàng tận nơi.

Tags: học số đếm tiếng Hàn, số đếm thuần Hàn, số đếm Hán Hàn, số đếm tiếng Hàn, học số đếm tiếng Hàn qua bài hát, cách đọc số đếm tiếng Hàn, học tiếng Hàn, số đếm thuần Hàn dùng như thế nào, cách dùng số đếm Hán Hàn.

Đăng nhập để post bài

Trang chủ